(Част Tрета)

Как да се предпазим от електромагнитни лъчения?

Целия живот на човека се е развивал и еволюирал с естествения ток и електромагнитно поле на Земята. Този ток води до голямо насищане на свободни електрони върху повърхността на Земята. Земята и океаните на нашата планета осигуряват запас от свободни електрони в човешкото тяло. През цялата човешка история хората са ходили, живеели, и спали в пряк контакт със Земята.

Нарушената връзка със Земята

Само през последните 50 години нашият начин на живот се е променил драстично. В частност, преди сме се обличали и обували само с природни материали като естествена кожа за обувки, сега ние имаме изкуствен каучук на подметките на обувките си. Този синтетичен материал е изолатор на краката, който буквално ни изключва от прекия контакт със Земята. Също така много хора живеят и работят на едно или повече нива над земята, заобиколен от синтетични материали (килими, строителни материали) и електромагнитни полета (ЕМП) от съвременни технологии, дори докато спят. Това отново се отрязва на естествената връзка със Земята. А именно тази директна връзка със Земята е от ключово значение за защитата ни от вредните въздействия на ЕМП.

Последици от електромагнитното натоварване на организма

Също така от голямо значение е фактът, че електромагнитното поле на Земята пряко въздейства върху биологичните цикли на човешкото тяло. Това означава, че земното ЕМП директно регулира здравословното функциониране на нашия биологичен ритъм. Тези функции включват цикъла на съня, хормоналното производство, храносмилателните процеси, нервната система, имунитета и стресовите реакции. Проучванията показват, че те са свързани директно със Земята, като производството на хормона кортизол. Кортизолът е катаболен стероиден хормон, отделян от надбъбречните жлези. Често е наричан и хормон на стреса, защото нивата му значително нарастват след физически и емоционален стрес. Всъщност този хормон е много повече от индикатор за нивото на стрес в организма, той е и много важен за почти всички функции на човешкото тяло. Недостиг или излишък от този хормон може да доведе до сериозни проблеми в тялото. Поставен в неестествена ЕМ среда, организмът разбалансира системата за обратна връзка, която регулира секрецията на кортизол. Високите нива на кортизол могат да променят състоянието на тялото от анаболно (изграждащо) в катаболно (разграждащо) състояние. Последиците от това могат да бъдат: намаляване секрецията на тестостерон и хормона на растежа, остеопороза, намаляване на мускулната тъкан и увеличаване на мазнините, възпрепятстване работата на паметта, по-трудно оползвотворяване на глюкозата, увреждане на имунитета.

Острите възпаления, които се проявяват в отговор на стреса, като инфекции при нараняване са резултат от различни клетъчни процеси. Те включват отделянето на свободни радикали от имунните клетки и кортизол от надбъбречните жлези. Това състояние не позволява на имунната система да се справя успешно с повредените клетки и патогенните бактерии, което отключва възпалителни процеси. Това се случва по различни причини, като например хроничен стрес от неестествена електромагнитна среда, непълноценно хранене, медикаменти, емоционални проблеми и т.н. Увеличаването кортизола ще доведе до подтискане на имунитета и възстановителни функции.

Освен това, свободните радикали ще се движат свободно в тялото, което води до увреждане на здрави клетки. В крайна сметка започва допълнително освобождаване на повече свободни радикали от имунните клетки и кортизол, което води до един порочен кръг или „тихо“ възпаление и в крайна сметка до хронични заболявания. Интересно е да се отбележи тук е, че хронични заболявания от възпалителен произход имат епидемиологичен характер през последните 50 години, който е и периода от време, когато ние сме изолирани от света!

Когато сме изолирани от Земята (т.е. носенето на синтетичен каучук на подметките на обувките), тялото става „склад” за неестественото електромагнитно излъчване. Органите поглъщат това излъчване и не могат да се освободят от него. Това лъчение се превръща в електрически ток, който предизвикват вибрации на клетъчно ниво. Не трябва да се забравя, че модулираните честоти (предаване на данни) от електромагнитните излъчвания се намират в честотния диапазон, който причинява вредни вибрации на клетъчно ниво. Това уврежда клетките чрез заместване на йони и дестабилизиране на клетъчната мембрана. По този начин се отключват отрицателни биологични ефекти, споменати по-рано.

Въпреки това, ако тялото е в директен контакт със Земята (заземено), земята става „склад” за неестествените електромагни излъчвания. Това означава, че функциите на тялото се запазват, защото вредната радиация минава през него и отива в Земята, преди да може да се генерират ток на клетъчно ниво, който да доведе до увреждания.

Неутрализацията на свободните радикали е най-добрата антиоксидантна защита. Свободните радикали са атоми, групи от атоми или молекули, които съдържат най-малко един свободен електрон във външните си орбити. Поради химическата си нестабилност, всеки свободен радикал лесно се свързва с други съединения. Атакува най-близката молекула и й отнема електрон, като на свой ред самата тя става свободен радикал. Веднъж, след като процесът е започнал, той може да ескалира в трудна за овладяване каскада и да предизвика драматични промени в организма, последвани от многобройни увреждания. Свободните радикали присъстват нормално в организма и всеки един от тях съществува в продължение само на малка част от секундата, но уврежданията които оставят след себе си, са необратми. Смята се, че във всяка клетка на тялото ежедневно се произвеждат около 10 хиляди свободни радикала.

Как да неутрализираме вредното електромагнитни натоварване на организма?

Възпалителните процеси в тялото са в резултат от недостиг на електрони. Последните изследвания показват, че свободните електрони от повърхността на Земята действат като мощен антиоксидант. Те неутрализират свободните радикали, като по този начин възпрепиятстват появата на хронични възпаление и пречат това да се случва в бъдеще. Свободните електрони се пренясат от повърхността на кожата във вътрешните тъкани и органи. Този процес се осъществява само когато тялото има пряк контакт със Земята.

Както е видно от тази информация, „Заземяването” е едно от най-ефективните средства за защита от вредните ефекти на неестествените ЕМП и недостиг на електрони!

Но как да постигнем пряка връзка със Земята? Както вече беше посочено, всичко което трябва да направите е да ходите бос по тревата / плажа, плуване в морето, или спане на земята, докато сте на къмпинг./ Очевидно е, че това в редица случаи е нереалистично и възможностите на почти всички от нас да го правм редовно е в зависимост от това къде живеем и работим. За щастие има няколко много лесни алтернативни начини да си помогнем да поддържаме връзка със Земята, които включват:

Носете естествени подметки на обувките си (т.е. кожа/гьон) вместо синтетичен каучук. Използвайте „Заземяване” в къщи и на работното място, при използване на компютри, видео игри и т.н. Други мерки за защита от ЕМП: Елиминирайте всички източници на експозиция на ЕМП, които са в дома ви особено в спалните и жилищните площи. Заменете всички безжични устройства с жични опции т.е. заменете Wi-Fi с кабелна връзка за интернет. Използвайте кабелен телефон, вместо безжичен.

„Заземяването” е наложително, за да запазите себе си и децата си здрави, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план от постоянна експозиция на ЕМП!