Био Резонансна Терапия

В здравото тяло, независимо от възрастта, винаги се съхранява и поддържа относителна синхронизация на различни вибрационни (вълнови) процеси, с помощта на които тялото ни поддържа състоянието на баланс и здраве. При развитието на които и да е патологични болестни процеси възниква дисбаланс и липса на хармония в честотно-вълновата хомеостаза. Развиват се нови, порочни, поддържащи болестта, непозваляващи оздравяването, патогенни вибрации и резонанси. По този начин се намалява възможността дадената от природата програма за самовъзстановяване и самолечение на организма да сработи.Биорезонансната терапия е терапия, при която структурите на организма влизат в резонанс чрез електромагнитни трептения. Влияние е възможно както на клетъчно ниво, така и на нивото на телесните органи и системи, и на целия организъм, тъй като различните нива се характеризират и управляват с различни честотно-вълнови параметри.

BRT коригира функциите на организма като хармонично преобразува резонансните електромагнитни колебания характерни за излъчването на живите организми, с цел тяхната синхронизация. Терапията се основава на потискането на патологии, възстановяване и подсилване на физиологичните честотни спектри и поддържане на относителната синхронизация на различните вълнови процеси, които представляват физиологичната хомеостаза на организма.

При правилен подбор на честотата и формата на терапия (електромагнитни въздействия) може да се повишат нормалните (физиологични) и да се намалят патологичните колебания в човешкото тяло. По този начин, биорезонансното въздействие може да се насочи както към неутрализиране на патологичните състояния, така и към възстановяване на физиологичните колебания, нарушени при патологични състояния, т.е. потискане на смущения (шум) в информационното поле на тялото.

Био Резонзнсна Терапия е високотехнологичен наследник на популярния в миналото Зепер на Хулда Кларк. Методът на електромагнитна терапия се заключава във възстановяването на здравето и премахване на механизмите на болестта, което се постига чрез въздействие на организма с импулси на нискочестотно електромагнитно поле с определена носеща честота, която се модулира в различни честоти. Задачата е поетапно възстановяване на правилния здравославен енергиен потенциал на органите и системите, което се случва след правилната пренастройка, преконфигуриране и преинсталация на нездравословните ритми и честоти до здравословен, в резонансен смисъл ред.

Терапията може да се провежда и в домашни условия. Тя се провежда в сесии, всяка от които е еднократно въздействие с дадена програма. В един ден, можете да се направят няколко сесии. Най-изразен ефект се появява в резултат на курсова терапия.

БИОРЕЗОНАНСЕН АПАРАТ - БИОГЕНИС

 

 

 

БИОРЕЗОНАНСЕН АПАРАТ - БИОГЕНИС